E-shop

ZSservis

 

Podporuje mojeID

KONTAKTY

MOSAGRES s.r.o.
Petra Bezruče 457
747 19 Bohuslavice
tel: +420 602 570 188
info@mosagres.cz
Vzorková prodejna:
Ostravská 1929/16a, Hlučín

NOVINKY

arr3Realizace bydleníModerní obklad kuchyní a koupelen? Jednoznačně mozaiky! Je až podivuhodné, jak rychle se trendy... arr3Řezání vodním paprskemNabízíme Vám službu řezání obkladů a dlažby vodním paprskem, která umožňuje vyrábět přesné řezy na...

AKCE

naše cena 169,00 Kč (6,90 EUR)
naše cena 439,00 Kč (17,92 EUR)
naše cena 199,00 Kč (8,12 EUR)
naše cena 1 729,00 Kč (70,57 EUR)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 159,00 Kč (6,49 EUR)
naše cena 209,00 Kč (8,53 EUR)
naše cena 649,00 Kč (26,49 EUR)

» Příprava pokládky
Příprava pokládky

 

Na co pamatujeme?

* Lepící malty a spárovací tmely musí splňovat požadavky stavebních předpisů.
* Podklad musí být správně připravený, tzn. pevný, nosný, čistý a zbavený látek omezujících přilnavost (očistíme od prachu, špíny, vápna, mastnoty a nátěrů např. olejových nebo emulzních). Na dobře přilnavé olejové nátěry a keramické obkladové prvky používáme vhodné lepící malty, dodržujíc přitom pokyny výrobce nebo doplňky elastických emulzí. Veškeré nerovnosti vyrovnáváme speciální vyrovnávací maltou.
Upozornění: Špatně připravený podklad je nejčastější příčinou odpadání obkladů!
* Na podklady, které jsou vystaveny deformacím, např. podlahové topení, desky imitující dřevo, sádrokartonové desky, balkony, terasy používáme speciální lepící malty, čili elastické malty.
* Dilatační spáry ve vrstvě kladených obkladových obkladových prvků se musí shodovat se stávajícími dilatacemi v podkladu.
* Před spárováním provádíme zkoušku použití tmelu případně zabezpečujeme povrch obkladů před přebarvením.
* Spárovat začínáme až po čase uvedeném v návodu použité lepící malty.
* Důkladně vyplňujeme prostor mezi obkladovými prvky.
* Zbytek lepící hmoty opatrně odstraňujeme z povrchu obkladových prvků ihned po jejich pokládce, dbáme při tom na to, aby jsme je nepoškrábali. Veškeré nečistoty jako zbytky malty z glazovaných a neglazovaných výrobků se musí rychle odstranit vhodnými prostředky.
* Neglazované obkladové prvky doporučujeme ošetřit vhodnými přípravky na ochranu jejich povrchů před špínou.

Jak docílit bezchybné finální podoby Vaší koupelny?

Prvním a velmi zásadním bodem při vstupu dokoupelny je příprava podkladu.

Častý a velmi zřetelný problém je nerovný a nepřipravený podklad jak stěn tak i podlah. Obkladač přijde na hrubou stavbu, kde jsou nějakým způsobem vyzděny příčky, omítnuté stěny, vybetonované podkladní vrstvy a podobně a zákazník si přeje, aby se začalo hned pracovat. Obkladač si musí zkontrolovat rovinatost těchto ploch, jejich vzájemnost kolmost a posoudit, zda je nutno vyrovnávat nebo zda-li jsou plochy dostatečně připraveny. V případě, kdy nejsou splněny podmínky pro montáž, obkladač musí zákazníka na tuto skutečnost upozornit, musí se s ním dohodnout jak podklad vyrovnat a jaké budou vícepráce. A co v případě, že zákazník nesouhlasí s vyrovnáním a chce na pracovníku, aby začal pracovat, že to vyrovná lepidlem nebo se to nějak srovná? Správný řemeslník od zakázky ustoupí. Ano obkladač, který vidí dopředu, jak bude obklad nebo dlažba po provedení vypadat nemůže nikdy na nerovný nebo nepřipravený podklad provádět svoji práci. Tento problém je samozřejmě i ve variantě, kdy podkladní vrstvy nejsou soudržné a mohlo by dojít k odpadnutí nebo odloupnutí těchto podkladů.

Před zahájením práce na rovném a připraveném podkladu si obkladač důkladně promyslí průběh spáry.

Obkladač, který se přijde podívat na zakázku, nebo když přijde zahájit svoji práci, a vlastně nezačne-li hned pracovat, tak to je správné. Je potřeba si obkládaný prostor důkladně rozměřit, překontrolovat rozměry obkladového materiálu, spočítat si dořezy, vypočítat ideální šíři spáry, zamyslet se nad umístěním zařizovacích předmětu, prostě vidět kde jak která spára bude probíhat, kde jak která spára bude vystavena v celém prostoru očím, které budou obkládaný prostor využívat. Jednoduchý příklad, vstoupím do jednoduché místnosti WC, kde proti otevření dveří stojí zařízení, tak spára na stěně za zařízením musí být uprostřed nebo rozmístěna symetricky. Nemůže být tak jak vyjde obkladačka. Potom i sebedražší, sebe krásnější obklad bude vnímán, jako, že tomu něco chybí.

Obkladač při práci vnímá a vidí dominantu prostoru.

Opět před zahájením obkladačských prací musí obkladač si určit co vlastně je bráno jako vstupní místo pro lidské oči při vstupu do obkládané místnosti. Někdy to může být například sprchový kout, vana, protilehlá stěna s ornamentem, obraz v koupelně, vnější roh s poličkou, zvláštní přání zákazníka a podobně. I v podlaze je nutno toto vidět. Někdy to je například střed podlahy, jindy listelka, spojené dalších místností, schod nebo naopak zapuštěný plocha u krbu. Zjednodušeně kam padne lidské oko ihned, to je nutno brát jako dominantu prostoru a od ní dále odvíjet další obkladačské práce, hlavně toto je ve spojení s průběhem spáry popsané dříve.

Obkladač nechává probíhat spáry.

Nechává probíhat spáru, toto je formulace, která je velmi složitá. Samozřejmě pro provedení splnění úkolu je nutno volit pro montáž obkladů a dlažeb naprosto vhodně do sebe zapadající formáty. Jedna varianta probíhání se může myslet průběh spáry, kdy přímo navazuje spára ve stěně na spáru v podlaze a to v jedné místnosti. Zde je potřeba velice důkladně rozměřovat před zahájením prací, jelikož se pohybujeme v prostoru uvnitř „krabice“, ale výsledná práce je krásná. Další variantou je n echat probíhat spáru ve stejném druhu dlažby v několika po sobě navazujících místnostech. Například spára, které může i rodinném domky být dlouhá kolem 15 metrů a procházet třemi až čtyřmi prostory musí v jednom směru, pohledu jasně rovná, v žádném případě by neměla být v místech prostupu přerušována a navazováno jiným směrem.

Obkladač využívá moderní technologie pokládky a všechny obkladové prvky.

Těmi slovy chceme vyzdvihnout, že obkladač neobkládá zastaralou metodou, tak zvaně „ na buchty“. Vývoj jde stále dopředu a obkladač musí jít s vývojem, moderní technologie šetří hlavně čas, jak pracovníkům tak zákazníkovi , ale především zvýšuje kvalitu a celkový dojem díla.Obkladač musí vědět a rozhodnout, jakou správnou stavební chemii použít na vyrovnání podkladu, na lepení jednotlivých keramických prvků, na kvalitní a správné vyspárování. Dle obkladač nemá problém použít všechny obkladové prvky. Zde například musí u podlahy použít soklové nebo schodnicové prvky, nesmí šetřit a řezat tyto doplňkové prvky z vlastních dlažeb. Sokl u podlahy nařezaný z vlastní dlažby a dokončen lištou je jedna z nejotřesnějších odvedených prací jaké obkladač může vytvořit. Obkladač dále musí umět osadit dnes všechny dostupné dekorace obkladů , bombata, listely, zapuštěná zrcadla, dekorace, musí provádět, lze-li kamenické rohy, obezděné i kulaté hrany van. Musí umět použít rohové, ukončovací lišty, dilatační lišty. Základem úspěchu odvedené práce je umět odborně zakomponovat výše popsané prvky do celého estetického vnímání obkládaného prostoru.

Své dokončené dílo si obkladač nenechá poničit.

Na velkých stavbách dost problém, na menších například v rodinném domku menší. Obkladač po skončení své práce by na dlažbu měl „nechat pustit“ jenom malíře a instalatéra, elektrikáře a jemné řemeslníky pro osazování kuchyňské linky, žaluzií a podobné. Prostě ty, kteří provádí už jenom usazení sanitárních a podobných předmětů. Už by neměl přijít jiný řemeslník, aby začal bourat, sekat, dozdívat stěnu, snižovat strop a podobně. Obkladač by v tomto bodě desatera neměl nikdy rozdělat svoji práci, s tím, že například až po osazení portálu, oken nebo jiných stavebních prvků časem přijde svoji rozdělanou práci dodělat. Je třeba zde ctít, že musí být připravená plocha pro obkládání zcela připravena. Právě v opačném případě hrozí poničení, byť jenom třeba dvou kusů dlaždic nebo obkladaček, což při stavbě nemusí být ani pohledem vidět, a problém se ukáže až při konečném vyčištění obkládaných prostor a pak je pozdě….

ZjdlN2VmZ